9 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SỐ LÀM TĂNG SỨC MẠNH CỦA HỆ THỐNG Y TẾ

Năm 2019, TCYTTG đã chính thức ban hành khuyến cáo về ứng dụng các thiết bị kỹ thuật số để làm tăng sức mạnh của hệ thống y tế (digital health) để làm tăng sức mạnh của hệ thống y tế qua chuyên đề “WHO guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening”.
Linkages of the recommendations across the health system – WHO guideline recommendations on digital interventions for health system strengthenin, 2019
Sức khỏe kỹ thuật số (digital health), hay sử dụng các công nghệ kỹ thuật số cho sức khỏe,  đã trở thành một chuyên đề thực tiễn rất được sự quan tâm của xã hội, trong đó sử dụng các sản phẩm công nghệ thông tin và truyền thông truyền thống và các sản phẩm công nghệ thông tin mới để giải quyết các nhu cầu về sức khỏe. Thuật ngữ “digital health” bắt nguồn từ “eHealth”, được định nghĩa là sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hỗ trợ sức khoẻ và các lĩnh vực liên quan đến sức khỏe. “mHealth” là một tập hợp con của “eHealth”, được định nghĩa là sử dụng các công nghệ không dây di động cho sức khỏe. Gần đây, thuật ngữ sức khỏe kỹ thuật số (digital health) được xem là một thuật ngữ rộng và bao trùm tất cả, bao gồm cả sức khoẻ điện tử (eHealth) và sức khoẻ di động (mHealth), cũng như các ứng dụng công nghệ thông tin mới nổi trong lĩnh vực y tế như khoa học điện toán tiên tiến, dữ liệu lớn, y học cá thể và trí tuệ nhân tạo. Các khuyến cáo trong hướng dẫn của TCYTTG là một tập hợp các can thiệp ưu tiên về sức khỏe kỹ thuật số (digital health) có thể dễ dàng tiếp cận thông qua các thiết bị di động, hướng dẫn này sẽ được bổ sung tất cả các can thiệp sức khỏe kỹ thuật số mới ra mắt trong các phiên bản tiếp theo. Dưới đây là 9 ứng dụng can thiệp kỹ thuật số được TCYTTG khuyến cáo sử dụng trong lĩnh vực y tế: 1) Khai báo sinh 2) Khai báo tử 3) Thông báo kho và quản lý chuỗi cung ứng hàng hóa 4) Telemedicine giữa khách hàng và nhà cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 5) Telemedicine giữa các nhà cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 6) Truyền thông đến khách hàng mục tiêu 7) Theo dõi tình trạng sức khoẻ của khách hàng/bệnh nhân 8) Hỗ trợ nhân viên y tế ra quyết định 9) Cung cấp nội dung đào tạo và giáo dục cho nhân viên y tế
SỞ Y TẾ TP.HCM

16.233 thoughts on “9 ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SỐ LÀM TĂNG SỨC MẠNH CỦA HỆ THỐNG Y TẾ