THÔNG BÁO: MỜI BÁO GIÁ BẢO TRÌ MÁY CỘNG HƯỞNG TỪ MRI 1.5T

Thứ Ba, ngày 19/03/2024 1:52 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: MỜI BÁO GIÁ BẢO TRÌ MÁY CỘNG HƯỞNG TỪ MRI 1.5T

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm kinh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T (model: Multiva, seri: 86112, hãng philips) tại bệnh viện với nội dung cụ thể như sau: