BẢN ĐỒ CHỈ ĐƯỜNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG NAM

 24 Lê Hữu Trác, Thị xã Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

 Cấp cứu: 0235 3867 388

 Hotline: 0967931313

  bvdkkvqnam@gmail.com