THÔNG BÁO: V/V THƯ MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG NĂM 2024

Thứ Ba, ngày 09/7/2024 3:03 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: V/V MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG NĂM 2024

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu ”DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM KÝ SINH TRÙNG NĂM 2024 ″ tại Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam với nội dung cụ thể như sau: