THÔNG BÁO: V/V MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Thứ Sáu, ngày 15/03/2024 1:41 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: V/V MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM MÁY MÓC, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG NAM 

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán cấp trên phân bổ kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị để phục vụ cho bệnh nhân tại Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam với nội dung cụ thể như sau: