KHOA TAI MŨI HỌNG

     Cơ cấu, tổ chức nhân sự:

  • Ban chủ nhiệm khoa:

+ BS Mai Quang Đạo ( P. Trưởng khoa)

+ CNĐD Hà Thị Như Phước( ĐD Trưởng khoa)

  • Nhân sự : 11 người

+ 3 Bác sỹ

+ 8 CN Điều dưỡng

     Chức năng nhiệm vụ :

+ Khoa Tai mũi họng là khoa lâm sàng thực hiện tiếp nhận, điều trị ngoại trú và nội trú cho bệnh nhân tai mũi họng trong và ngoài tỉnh.Tiếp nhận và xử trí mọi trường hợp cấp cứu về tai mũi họng.
+ Tham gia hội chẩn, cho ý kiến chuyên môn, phẫu thuật phối hợp với các đơn vị khác cho những trường hợp có liên quan đến chuyên khoa Tai Mũi Họng.
+ Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học.
+ Nghiên cứu áp dụng những kĩ thuật mới, sáng kiến cải tiến kĩ thuật trong chẩn đoán và điều trị bệnh Tai Mũi Họng

+ Khoa được bố trí liên hoàn, hợp lý, buồng điều trị người bệnh được xây dựng thoáng mát, không quá sáng.

     Thế mạnh của khoa:

  • Nội soi chẩn đoán tai mũi họng
  • Phẩu thuật nội soi mũi xoang
  • Phẩu thuật vi phẩu thanh quản
  • Phẩu thuật vá nhĩ
  • Phẩu thuật cắt amydan bằng dao điện lưỡng cực(Bipolar)
  • Lấy dị vật tai mũi họng (gây tê + gây mê)

     Định hướng phát triển :

  • Triển khai phẩu thuật viêm tai xương chũm
  • Triển khai đo thính lực, nhĩ lượng đồ.