THÔNG BÁO: DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV QUẢNG NAM NĂM 2023

Thứ Ba, ngày 05/03/2024 2:28 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV QUẢNG NAM  NĂM 2023

     Căn cứ quyết định số 81/QĐ-BV ngày 04/03/2024 của Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam năm 2023

     Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam năm 2024, cụ thể như sau: