THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH LẠI DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Thứ Năm, ngày 14/03/2024 15:30 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: ĐIỀU CHỈNH LẠI DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Thông báo: điều chỉnh lại danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam với nội dung chỉnh sửa như sau: