THÔNG BÁO: MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ

Thứ Hai, ngày 18/09/2023 9:35 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ 

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu mua sắm một số vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ tại bệnh viện. kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có năng lực, nhu cầu cung cấp chào giá thiết bị y tế nội dung xem tại: