THÔNG BÁO: TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

Thứ Tư, ngày 03/4/2024 8:00 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO: TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG NAM

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam năm 2023, nội dung cụ thể như sau: