THÔNG BÁO: V/V MỜI BÁO GIÁ GÓI MUA SẮM OXY LỎNG

Thứ Sáu, ngày 15/03/2024 11:43 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO: V/V MỜI BÁO GIÁ GÓI MUA SẮM OXY LỎNG

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm oxy lỏng để phục vụ cho bệnh nhân tại Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam với nội dung cụ thể như sau: