THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TUYỂN HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN BÁC SĨ NĂM 2024

Thứ Ba, ngày 12/03/2024 10:58 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TUYỂN HỢP ĐỒNG CHUYÊN MÔN BÁC SĨ NĂM 2024

Căn cứ đề án vị trí việc làm của bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam về việc tuyển dụng hợp đồng chuyên môn;

Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam thông báo xét tuyển viên chức như sau :