THÔNG BÁO: YÊU CẦU BÁO GIÁ THAY PIN X-QUANG DI ĐỘNG

Thứ Ba, ngày 05/9/2023 2:09 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: YÊU CẦU BÁO GIÁ THAY PIN X-QUANG DI ĐỘNG

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho máy x-quang di động với nội dung chi tiết như sau: