THÔNG BÁO: YÊU CẦU BÁO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ MRI

Thứ Sáu, ngày 08/9/2023 4:22 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: YÊU CẦU BÁO GIÁ THẨM ĐỊNH GIÁ VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO MÁY CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ MRI

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho máy chụp cộng hưởng từ MRI (model: Multiva, seri: 86112, hãng philip) với nội dung chi tiết như sau: