THƯ MỜI BÁO GIÁ: GÓI THẦU KIỂM NGHIỆM NƯỚC RO CHO HỆ THỐNG CHẠY THẬN NHÂN TẠO

Thứ Hai, ngày 18/03/2024 4:19 PM (GMT+7)

THƯ MỜI BÁO GIÁ: GÓI THẦU KIỂM NGHIỆM NƯỚC RO CHO HỆ THỐNG CHẠY THẬN NHÂN TẠO TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG NAM

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở để kiểm nghiệm mẫu nước RO cho hệ thống chạy thận nhân tạo với nội dung cụ thể như sau: