THƯ MỜI CHÀO GIÁ: GÓI THẦU THUÊ DỊCH VỤ BẢO VỆ, AN NINH CHO BỆNH VIỆN NĂM 2024

Thứ Tư, ngày 20/12/2023 2:15 PM (GMT+7)

THƯ MỜI CHÀO GIÁ: GÓI THẦU THUÊ DỊCH VỤ BẢO VỆ, AN NINH CHO BỆNH VIỆN NĂM 2024

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thuê dịch vụ bảo vệ, an ninh tại Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam năm 2024. Kính đề nghị các Công ty/ Đơn vị quan tâm có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, có đủ kinh nghiệm, năng lực cung cấp dịch vụ gửi bản báo giá chi tiết cụ thể như sau: