YÊU CẦU BÁO GIÁ SỬA MÁY THỞ BENNETT 840

Thứ Tư, ngày 22/11/2023 2:27 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: YÊU CẦU BÁO GIÁ SỬA MÁY THỞ BENNETT 840

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm máy thở bennett 840 phục vụ cho bệnh nhân tại Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam với nội dung cụ thể như sau: