BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG NAM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG BỆNH VIỆN.

     Công tác tuyền thông đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu và hình ảnh cho Bệnh viện. Nhờ có các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta mới có thể truyền tải những thông điệp, thông tin hữu ích của Bệnh viện một cách nhanh nhất, sớm nhất và nhiều nhất đến với người dân.
     Ngày 1/6/2022, Giám đốc Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam ra Quyết định thành lập Tổ truyền thông bệnh viện gồm có 33 thành viên và giao cho BS CKI Nguyễn Hữu Trung – Trưởng khoa Nội Tổng hợp làm Tổ Trưởng cùng với các cán bộ, nhân viên của các khoa, phòng.
     Tổ truyền thông ra đời giúp xây dựng và phát triển đội ngũ biên tập viên nòng cốt tại các khoa/phòng, có khả năng tham gia viết tin, bài về các tin tức, sự kiện, truyền thông giáo dục sức khỏe của khoa, phòng cho hệ thống truyền thông nội bộ và website của bệnh viện, truyền thông cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh về các hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, hoạt động từ thiện,… của bệnh viện.
      Hy vọng Tổ truyền thông sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ để có thể đóng góp, sáng tạo ra nhiều sản phẩm truyền thông hơn để hình ảnh của Bệnh viện được lan tỏa nhiều hơn nữa. Có như vậy, bệnh viện mới được biết đến nhiều hơn, người dân dễ dàng tiếp cận những dịch vụ cũng như có thêm nhiều thông tin về những thành tựu mà bệnh viện đạt được để từ đó có thể trao niềm tin và sự tin tưởng cho bệnh viện hơn nữa.