CHƯƠNG TRÌNH “HỌP HỘI ĐỒNG NGƯỜI BỆNH” TẠI KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

“Họp hội đồng người bệnh” là một trong những hoạt động hiệu quả nằm trong “BỘ TIÊU CHÍ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN” của BYT đã đem lại quyền lợi cho người bệnh cũng như để khoa phòng khắc phục những thiếu sót, phát huy những thế mạnh, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị đem lại sự hài lòng cho người bệnh.

Mở đầu cuộc họp Điều dưỡng trưởng phổ biến một số nội quy bệnh phòng, từ thủ tục nhập viện, thủ tục làm bảo hiểm y tế, thủ tục ra viện đến các dịch vụ mới triển khai của bệnh viện…

Sau đó, người bệnh nêu những ý kiến đóng góp xây dựng trong quá trình nhập viện và nằm điều trị tại khoa phòng.

Điều dưỡng trưởng khoa tiếp nhận các thông tin, giải đáp những thắc mắc trong phạm vi quyền hạn của mình, hoặc báo cáo Trưởng khoa giải thích khi cần.

Chương trình “HỌP HỘI ĐỒNG NGƯỜI BỆNH” này được lồng ghép trong Chuyên Mục Truyền Thông GDSK của khoa Y Học Cổ Truyền và đã được tổ chức thường xuyên lúc 15h vào chiều thứ 5, cứ mỗi hai tuần một lần.