HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ, HƯỚNG TỚI BỆNH VIỆN KHÔNG SỬ DỤNG BỆNH ÁN GIẤY

Chiều ngày 16/5/2022, Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam phối hợp với Viettel Quảng Nam – Chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội tổ chức hội nghị giới thiệu giải pháp triển khai bệnh án điện tử, hướng tới bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy. Tham dự có Bs Nguyễn Tải – Giám đốc bệnh viện cùng ban chủ nhiệm các khoa,phòng và ông Trần Huy Tuấn – Phó giám đốc Viettel Quảng Nam. Tại hội nghị, Ông Trần Huy Tuấn – Phó giám đốc Viettel Quảng Nam giới thiệu giải pháp triển khai bệnh án điện tử, hướng tới bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy. Nội dung báo cáo tại Hội nghị đã nêu những nội dung chính của việc triển khai bệnh án điện tử, như hồ sơ bệnh án điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ bệnh án giấy, vấn đề sử dụng chữ ký số, lộ trình thực hiện hồ sơ bệnh án điện tử, khi triển khai xong hồ sơ bệnh án điện tử thì bệnh viện có cần phải lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy không? Bệnh viện cần thực hiện những hạng mục nào để đáp ứng đủ điều kiện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử? Vấn đề đảm bảo an toàn, bảo mật đối với hồ sơ bệnh án điện tử; Những lợi ích mang lại từ hồ sơ bệnh án điện tử. Hội nghị khẳng định việc triển khai bệnh án điện tử là bước đột phá quan trọng để chuyển đổi số hóa ngành Y tế, từng bước ứng dụng và phát triển y tế thông minh Sự thành công của Hội nghị sẽ là nền tảng và động lực để bệnh viện xây dựng kế hoạch đẩy mạnh chuyển đổi số và nhanh chóng triển khai thành công bệnh án điện tử, tiến tới không dùng bệnh án giấy.