HỘI THI TUYÊN TRUYỀN” CÁN BỘ Y TẾ ĐỔI MỚI PHONG CÁCH, THÁI ĐỘ PHỤC VỤ, HƯỚNG TỚI SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH”

Tiểu phẩm “Niềm tin” đạt giải: ” Khuyến khích” và ” Phần chào hỏi ấn tượng nhất” của Sở Y Tế Quảng Nam trong hội thi Tuyên truyền” Cán bộ y tế đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng người bệnh” khu vực Miền Trung và Tây Nguyên diễn ra vừa qua tại Đà Nẵng.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG NAM

 24 Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh Điện. Thị xã Điện Bàn. Tỉnh Quảng Nam

Cấp cứu 0235 3867574

 Hotline: 0967931313

bvdkkvqnam@gmail.com