THÔNG BÁO CHÀO GIÁ: BẢO TRÌ VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM MÁY XQUANG KỸ THUẬT SỐ DR

Thứ Sáu, ngày 09/06/2023 02:32 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ: BẢO TRÌ VÀ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM MÁY XQUANG KỸ THUẬT SỐ DR

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đang có nhu cầu bảo trì và cài đặt phần mềm máy XQuang kỹ thuật số DR tại Bệnh viện với nội dung chi tiết như sau: Thông báo mời chào giá sửa chữa XQ DR