THÔNG BÁO CHÀO GIÁ : LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP GIẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG

Thứ Năm, ngày 01/06/2023 02:26 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ : LẬP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CẤP GIẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hiện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam kính thông báo đến các đơn vị quan tâm có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật, có đủ kinh nghiệm, năng lực tư vấn và thực hiện thủ tục liên quan gửi báo giá chi tiết để Bệnh viện có căn cứ thực hiện lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép môi trường chi tiết tại : Thư mời chào giá lập hồ sơ đăng ký cấp giấy phép môi trường