THÔNG BÁO: DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2023

Thứ Tư, ngày 11/10/2023 3:51 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN NĂM 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức chuyên ngành Y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam thông báo Danh mục tài liệu, Nội dung ôn tập ( vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam năm 2023 ( kèm theo Danh mục tài liệu ôn tập) như sau: