THÔNG BÁO: KẾT QUẢ THI VÒNG 2 VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO CỦA THÍ SINH DỰ THI KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG NAM.

Thứ Bảy, ngày 04/5/2024 5:09PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: KẾT QUẢ THI VÒNG 2, MÔN THI NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH VÀ NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO CỦA THÍ SINH DỰ THI KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG NAM.

Thực hiện kế hoạch số 2124/KH-SYT ngày 31/8/2023 của Sở Y Tế Tỉnh Quảng Nam về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam năm 2023. Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam thông báo kết quả thi đối với 63 thí sinh tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam năm 2023 và nhận đơn phúc khảo của thí sinh, cụ thể như sau: