THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP MÁY LASER DIODE CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP MÁY LASER DIODE CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT

Kính gửi: Quý khách hàng

Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu mua sắm máy Laser diode chuyên khoa Răng hàm mặt để phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân

Đề nghị các đơn vị có đủ năng lực cung cấp gửi báo giá đến bệnh viện với các nội dung chính tại : thư mời