THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN

Thứ Tư, ngày 13/12/2023 4:26 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền mua sắm một số vật tư, trang thiết bị y tế tại bệnh viện. Kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh, các hãng sản xuất, nhà cung cấp có năng lực, nhu cầu cung cấp chào giá thiết bị y tế nội dung xem tại: