THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ ĐÈN CHIẾU VÀNG DA

Thứ Hai, ngày 08/05/2023 4:06 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ ĐÈN CHIẾU VÀNG DA

     Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu mua sắm đèn chiếu vàng da phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có năng lực, nhu cầu cung cấp chào giá với nội dung như sau: Thư mời chào giá đèn vàng da