THÔNG BÁO: MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ IN ẤN HỒ SƠ, BIỂU MẪU NĂM 2024

Thứ Tư, ngày 18/10/2023 3:08 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: MỜI CHÀO GIÁ DỊCH VỤ IN ẤN HỒ SƠ, BIỂU MẪU NĂM 2024

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu chào giá dịch vụ in ấn hồ sơ, biểu mẫu phục vụ tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam năm 2024. Kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có năng lực, nhu cầu cung cấp chào giá với nội dung chi tiết như sau: