THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2024

Thứ Hai, ngày 03/6/2024 10:30 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2024

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán trình cấp trên phân bổ kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị cho Bệnh viện với nội dung cụ thể như sau: