THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ PHIM X-QUANG

Thứ Ba, ngày 09/05/2023 4:39 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ PHIM X-QUANG

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu mua sắm phim X-Quang  phục vụ công tác khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có năng lực, nhu cầu cung cấp chào giá với nội dung như sau: thư mời về việc mời chào giá phim XQuang