THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ

Thứ Sáu, ngày 28/04/2023 13:43 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ

     Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu mua sắm máy thở CPAP (dành cho trẻ sơ sinh), kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có năng lực, nhu cầu cung cấp chào giá thiết bị y tế nội dung xem tại: Thư mời chào giá máy thở CPAP