THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 11/07/2023 2:58 PM (GMT+7)


THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu mua sắm một số vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có năng lực, nhu cầu cung cấp chào giá thiết bị y tế nội dung xem tại:

yêu cầu báo giá 11.7.23(2)