THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ ( MÁY SẤY ĐỒ VẢI)

Thứ Sáu, ngày 04/08/2023 4:06 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ ( MÁY SẤY ĐỒ VẢI)

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu mua sắm một số vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ tại bệnh viện. kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có năng lực, nhu cầu cung cấp chào giá thiết bị y tế nội dung xem tại: