THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ. THIẾT BỊ Y TẾ

Thứ Năm, ngày 18/05/2023 9:51 AM (GMT+7)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ VẬT TƯ. THIẾT BỊ Y TẾ

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu mua sắm một số vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh. kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có năng lực, nhu cầu cung cấp chào giá thiết bị y tế nội dung xem tại: TB 586 – vv mời chào giá vật tư – thiết bị y tế