THÔNG BÁO: TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐKKV QUẢNG NAM

Thứ Sáu, ngày 12/04/2024 4:18 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: TRIỆU TẬP THÍ SINH DỰ THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC BỆNH VIỆN ĐKKV QUẢNG NAM

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 đến dự thi kỳ tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam năm 2023 nội dung cụ thể như sau: