THÔNG BÁO: TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN

Thứ Năm, ngày 21/9/2023 3:25 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN

Thực hiện kế hoạch số 2124/KH-SYT ngày 31/8/2023 của Sở Y Tế Tỉnh Quảng Nam về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam năm 2023. Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam thông báo một số nội dung về kế hoạch tuyển dụng cụ thể như sau: