THÔNG BÁO: V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV QUẢNG NAM

Thứ Ba, ngày 21/05/2024 1:47PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: V/V CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN ĐKKV QUẢNG NAM

Thực hiện kế hoạch số 2124/KH-SYT ngày 31/8/2023 của Sở Y Tế Tỉnh Quảng Nam về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam năm 2023. Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam thông báo công nhận kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam năm 2023 đối với 57 thí sinh, danh sách cụ thể như sau: