THÔNG BÁO: V/V MỜI CHÀO GIÁ CÁC MẶT HÀNG VTYT GÂY TÊ GIẢM ĐAU NGOÀI MÀNG CỨNG

Thứ Sáu, ngày 03/5/2024 2:18PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: V/V MỜI CHÀO GIÁ CÁC MẶT HÀNG VTYT GÂY TÊ GIẢM ĐAU NGOÀI MÀNG CỨNG

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm các mặt hàng vật tư y tế gây tê giảm đau ngoài màng cứng tại Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam với nội dung cụ thể như sau: