THÔNG BÁO: V/V MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM PHỤ KIỆN SỬA CHỮA HỆ THỐNG UPS

Thứ Sáu, ngày 26/4/2024 2:35 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: V/V MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM PHỤ KIỆN SỬA CHỮA HỆ THỐNG UPS

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm phụ kiện sửa chữa hệ thống UPS tại Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam với nội dung cụ thể như sau: