THÔNG BÁO: VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM

Thứ Tư, ngày 06/9/2023 2:07 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ CÁC MẶT HÀNG HOÁ CHẤT XÉT NGHIỆM

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm với nội dung chi tiết như sau: