THÔNG BÁO: VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ CÁC MẶT HÀNG VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

Thứ Sáu, ngày 29/09/2023 02:22 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC MỜI CHÀO GIÁ CÁC MẶT HÀNG VỊ THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN

Để phục vụ cho công tác xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền và vị thuốc y học cổ truyền tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn Tỉnh Quảng Nam năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, hội đồng xây dựng KHLCNT kính mời các công ty, đơn vị quan tâm tham dự báo giá các mặt hàng vị thuốc y học cổ truyền để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau :