THÔNG BÁO VV: MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM VTYT TRONG CHẤN THƯƠNG ĐINH NẸP VÍT

Thứ Sáu, ngày 26/4/2024 9:06AM (GMT+7)

THÔNG BÁO: V/V MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM VTYT TRONG CHẤN THƯƠNG ĐINH NẸP VÍT

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế trong chấn thương đinh nẹp vít để phục vụ cho bệnh nhân tại Bệnh viện ĐKKV Quảng Nam với nội dung cụ thể như sau: