YÊU CẦU CHÀO GIÁ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ MÁY CỘNG HƯỞNG TỪ MRI

Thứ Ba, ngày 19/12/2023 2:20 PM (GMT+7)

YÊU CẦU CHÀO GIÁ BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ MÁY CỘNG HƯỞNG TỪ MRI

Hiện tại bệnh viện ĐKKV Quảng Nam có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm kinh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5T (model: Multiva, seri: 86112, hãng philips) tại bệnh viện với nội dung cụ thể như sau: